“QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN KHÓ KHĂN TRONG DỊCH COVID-19” TỪ CENTENNIAL COLLEGE

Centennial College trân trọng thông báo về việc “QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN KHÓ KHĂN TRONG DỊCH COVID-19” chính thức mở đơn vào 7:00 pm ngày 13/04/2020

Centennial College COVID-19 Relief Bursary được mở ra nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính do chi phí sinh hoạt phát sinh hoặc bị ảnh hưởng thu nhập do dịch COVID-19. Đồng hành và san sẻ cùng các bạn sinh viên, Centennial College chính thức công bố gói hỗ trợ lên đến 2 TRIỆU ĐÔ dành cho các bạn sinh viên của trường.

>>> ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ ⚠

? – Tất cả sinh viên đang theo học chương trình Full-time hoặc Part-time chính quy tại Centennial College trong thời gian từ 16/03 đến 17/4/2020

? – Chịu tổn thất tài chính bởi 1 trong 2 hoặc cả 2 nguyên do sau:

Mất nguồn thu nhập, do bản thân mất việc làm hoặc do NGƯỜI THÂN TÀI TRỢ cho việc học của bạn bị ảnh hưởng thu nhập.

+ Việc học online đòi hỏi chi phí sinh hoạt (cụ thể là internet) tăng lên đột biến.

>>> THỜI GIAN mở đơn đăng ký: Thứ Hai ngày 13/4/2020, lúc 7:00 tối (EST)

>>> HƯỚNG DẪN thủ tục đăng ký:

+ Hồ sơ công việc (ROE) hoặc Giấy xác nhận công việc của Sinh viên HOẶC của Bố mẹ, người thân tài trợ chi phí du học cho sinh viên – xác nhận không có thu nhập trong thời gian từ 16/3 đến 17/4/2020.

+ Hóa đơn Internet trong tháng 3 hoặc tháng 4 để phục vụ việc học online.

+ Thông tin tài khoản ngân hàng:

Centennial College cũng HOÀN LẠI cho sinh viên 1 phần các loại phí dịch vụ như thuê tủ đồ, phí đỗ xe,… mà sinh viên đã đóng.

Các bạn đừng quên kiểm tra tài khoản myCentennial của mình thường xuyên để nhận được các cập nhật cũng như hướng dẫn cụ thể của nhà trường.

Xem thêm tại: https://www.centennialcollege.ca/covid-19-information-centre/news-and-updates/

WorldLink và các trường vẫn luôn  kết nối và cập nhật những thay đổi chính sách hỗ  trợ từ trường đến các bạn sinh viên.

                  WORLDLINK EDUCATION

“QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN KHÓ KHĂN TRONG DỊCH COVID-19” TỪ CENTENNIAL COLLEGE

Centennial College trân trọng thông báo về việc “QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN KHÓ KHĂN TRONG DỊCH COVID-19” chính thức mở đơn vào 7:00 pm ngày 13/04/2020

Centennial College COVID-19 Relief Bursary được mở ra nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính do chi phí sinh hoạt phát sinh hoặc bị ảnh hưởng thu nhập do dịch COVID-19. Đồng hành và san sẻ cùng các bạn sinh viên, Centennial College chính thức công bố gói hỗ trợ lên đến 2 TRIỆU ĐÔ dành cho các bạn sinh viên của trường.

>>> ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ ⚠

? – Tất cả sinh viên đang theo học chương trình Full-time hoặc Part-time chính quy tại Centennial College trong thời gian từ 16/03 đến 17/4/2020

? – Chịu tổn thất tài chính bởi 1 trong 2 hoặc cả 2 nguyên do sau:

Mất nguồn thu nhập, do bản thân mất việc làm hoặc do NGƯỜI THÂN TÀI TRỢ cho việc học của bạn bị ảnh hưởng thu nhập.

+ Việc học online đòi hỏi chi phí sinh hoạt (cụ thể là internet) tăng lên đột biến.

>>> THỜI GIAN mở đơn đăng ký: Thứ Hai ngày 13/4/2020, lúc 7:00 tối (EST)

>>> HƯỚNG DẪN thủ tục đăng ký:

+ Hồ sơ công việc (ROE) hoặc Giấy xác nhận công việc của Sinh viên HOẶC của Bố mẹ, người thân tài trợ chi phí du học cho sinh viên – xác nhận không có thu nhập trong thời gian từ 16/3 đến 17/4/2020.

+ Hóa đơn Internet trong tháng 3 hoặc tháng 4 để phục vụ việc học online.

+ Thông tin tài khoản ngân hàng:

Centennial College cũng HOÀN LẠI cho sinh viên 1 phần các loại phí dịch vụ như thuê tủ đồ, phí đỗ xe,… mà sinh viên đã đóng.

Các bạn đừng quên kiểm tra tài khoản myCentennial của mình thường xuyên để nhận được các cập nhật cũng như hướng dẫn cụ thể của nhà trường.

Xem thêm tại: https://www.centennialcollege.ca/covid-19-information-centre/news-and-updates/

WorldLink và các trường vẫn luôn  kết nối và cập nhật những thay đổi chính sách hỗ  trợ từ trường đến các bạn sinh viên.

                  WORLDLINK EDUCATION

Đăng ký tư vấn Đăng ký du học hè