LỊCH SỰ KIỆN THÁNG 03/2017

Ngày 6/03: Cao đẳng Langara – Du học Canada không chứng minh tài chính

Ngày 10/03: Phỏng vấn học bổng Trung học Nội trú North Broward – Mỹ

Ngày 12/03: Triển lãm Du học Canada tại GEM Center (08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM)

Ngày 13/03: Cao đẳng Sheridan.
Hội thảo Phân Viện Quốc Tế Đại Học Simon Fraser và Đại học Manitoba

Ngày 14/03: Hội thảo Cao đẳng George Brown và Cao đẳng Seneca – Du học Canada không chứng minh tài chính

Ngày 15/03: ILAC

Đăng ký tư vấn Đăng ký du học hè