Danh sách học bổng năm học 2020 – 2021

♦♦♦

 

Danh sách các trường Đại học đối tác của WorldLink hiện có chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính

cho sinh viên Việt Nam

 

 

*Ghi chú: Tất cả các suất học bổng sẽ được đánh giá dựa trên từng hồ sơ cụ thể và sẽ có số lượng nhất định.

Liên hệ tại đây.

Đăng ký tư vấn Đăng ký du học hè