• CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DU HỌC SINH TẠI ÚC

    Hiện tại Úc là một trong số các quốc gia có số lượng du học sinh nhiều nhất và đồng thời cũng là nơi đang kiểm soát dịch COVID-19 một cách hiệu quả. Theo đó, mỗi tiểu bang ngoài việc chấp hành đầy đủ các yêu cầu của Chính phủ trong việc chống dịch Covid-19 […]

Đăng ký tư vấn