Học trung học tại Úc

Tương tự như Canada, các trường công đều mở cửa cho học sinh quốc tế đến học tập và trang bị kiến thức cho các chương trình bằng cấp cao hơn. Các trường công cũng trực thuộc các sở giáo dục và tiến trình đăng ký nhập học cũng thông qua sở giáo dục địa phương. Không những thế, chính sách mới của Sở Di trú Úc cho phép học sinh quốc tế bậc tiểu học được bắt đầu du học là một chính sách mở cửa nhất so với các nước phát triển khác. Không kém cạnh tranh, các trường trung học tư của Úc lại có những đảm bảo đào tạo chuyển tiếp vào các trường đại học danh tiếng nên vẫn thu hút được số đông du học sinh quốc tế hàng năm.
Đăng ký tư vấn Đăng ký du học hè