Học trung học tại Anh

GCSE là chứng chỉ tốt nghiệp trung học mà học sinh Anh Quốc thường thi khi 16 tuổi. Chứng chỉ này kết thúc chương trình giáo dục bắt buộc của Vương Quốc Anh. Học sinh tốt nghiệp trung học sẽ được chọn những hướng đi khác nhau cho tương lai của mình như: học nghề, học cao đẳng hoặc tiếp tục tham dự các chương trình dự bị hoặc A-Levels để ghi danh vào đại học sau này. Chứng chỉ A-Levels: Là khóa học kéo dài 2 năm (hoặc 18 tháng tùy theo trường) được học sinh Anh và học sinh quốc tế chọn học để đủ điều kiện dự tuyển vào các đại học Vương Quốc Anh. Các trường đại học càng danh tiếng thì yêu cầu điểm A-Levels càng cao. Học sinh quốc tế được quyền chọn học chương trình A-Levels tại trường công hoặc trường tư. Trong khi chi phí của trường công chỉ bằng 1/3 so với trường tư nhưng học sinh cần có lực học và bản lĩnh vững vàng vì môi trường học hoàn toàn cùng với sinh viên Anh nên khả năng tự lập phải rất cao. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn chọn chương trình A-Levels tại trường tư cho con mình vì môi trường này thường rất chú trọng đào tạo cho sinh viên vào các đại học danh tiếng để khẳng định chất lượng của trường. Văn phòng Worldlink điều phối rất nhiều học bổng A-Levels dành cho sinh viên tài năng.
Đăng ký tư vấn Đăng ký du học hè