Học sau Đại học tại Anh

Ngày càng nhiều sinh viên tìm đến Anh để học chương trình sau đại học. Đây là một sự đầu tư cực kỳ sang giá vì đào tạo thạc sĩ ở Anh chuyên sâu, nên các khóa học thường có thời gian là 1 năm. Thời gian học ngắn hơn so với các nước khác nên tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, thời gian nghỉ làm để đi học ngắn hơn… Ở bậc sau đại học, số lượng sinh viên quốc tế chiếm ¼ trong cộng đồng sinh viên.
Đăng ký tư vấn Facebook chat
Hội thảo Trung học Nội trú St.Croix, Mỹ - 02/04/2020 9:00AM -11:00AM - Văn phòng WorldLink_ 12A Phan Kế Bính, Phường Đakao, Quận 1