[2018] HÈ CALIFORNIA & MINNESOTA

 Là chương trình tiền đề du học sau này, trại hè “Trải nghiệm toàn diện” là dịp hoàn thiện khả năng ngôn ngữ, làm quen các môn học chính thức, tiếp thu những kiến thức, và cách học mới lạ thông qua nhiều bài học tương tác, thực tiễn tại Trung học nội trú St. Croix.

Đăng ký tư vấn Facebook chat