Học trung học tại Hoa Kỳ

high_school_students

Các trường trung học công lập Hoa Kỳ hoạt động theo quỹ của bang hoặc liên bang vì vậy học sinh bản xứ được học tập miễn phí. Học sinh quốc tế thường chỉ được học trong trường trung học công lập 1 năm theo chương trình giao lưu trao đổi văn hóa. Bên cạnh đó, những gia đình khá giả hoặc những bậc cha mẹ muốn đầu tư cho con mình vào các đại học lớn thường chọn những trường trung học tư thục nội trú hay bán trú. Du học sinh quốc tế và những học sinh sau khi hoàn tất chương trình trung học giao lưu văn hóa cũng đăng ký du học tự túc vào các trường trung học tư thục ở tất cả bang trên lãnh thổ nước Mỹ.

Even Calendar