Học Đại học tại Hoa Kỳ

Fotolia_2

Cao đẳng cộng đồng: Chương trình 2 năm đào tạo thiên về hướng thực hành hơn lý thuyết. Ưu điểm nổi bật nhất là :

– Chuyển tiếp lên đại học để hoàn tất chương trình cử nhân trong 2 năm tiếp theo.

– Được cấp bằng Associate (cao đẳng) và bắt đầu sự nghiệp ngay lập tức trong hàng trăm công việc không yêu cầu bằng cử nhân.

– Chi phí học cao đẳng chỉ bằng ½ chi phí học đại học đại cương mà cùng một thời gian học tập.

* Điều kiện tuyển sinh dễ dàng.

Đại học 4 năm: Là trường colleges hoặc universities cấp bằng cử nhân, thạc sỹ và các chứng chỉ sau đại học. Phần lớn các trường này đều chấp nhận tín chỉ chuyển tiếp từ các trường cao đẳng cộng đồng. Những trường này thường có nhiều khoa hoặc phân viện chuyên môn như : school of medicine, pharmacy, business administraion… (khoa y, khoa dược hoặc khoa quản trị kinh doanh). Mỗi bang có một hoặc một số trường đại học bang (state) và nhiều trường đại học tư thục

Even Calendar