Canada

Montreal_3b

Được Liên Hiệp Quốc đánh giá có giá trị sống tốt nhất trong 173 quốc gia. Canada là quốc gia đầu tư nhiều nhất cho giáo dục (tính bình quân đầu người) so với các nước trong tổ chức Phát Triển và Hợp Tác Kinh Tế (OECD) và cao nhất trong khối các nước G8. Các cơ sở giáo dục không được chính thức xếp hạng ở Canada, vì tất cả các cơ sở giáo dục Canada đều đào tạo chương trình chất lượng cao và tuân thủ những tiêu chuẩn giáo dục nghiêm ngặt của chính phủ. Bằng cấp của Canada được quốc tế công nhận và đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực. Giáo dục thuộc trách nhiệm của tỉnh theo hiến pháp Canada, nên có những khác biệt giữa hệ thống giáo dục của các tỉnh khác nhau nhưng tiêu chuẩn khắp đất nước đều cao một cách đồng bộ.

Vì vậy, chọn trường học tại Canada chủ yếu dựa vào ưu điểm ngành học, loại hình trường, vị trí, chi phí và điều kiện tuyển sinh.

Trung học Cao đẳng Đại học Sau Đại học
Học phí và sinh hoạt phí / năm USD 16.000 – 25.000 16.000 – 25.000 19.000 trở lên 19.000 trở lên
Khai giảng Tháng 1, 9 Tháng 1, 5, 9 Tháng 1, 9 Tháng 1, 9
Điều kiện – Học lực trung bình khá trở lên.

– Có khả năng tài chính.

– Học lực trung bình khá trở lên.

– Có khả năng tài chính.

– Học lực trung bình khá trở lên.

– Có khả năng tài chính.

– Học lực trung bình khá trở lên.

– Có khả năng tài chính.

Học trung học tại Canada

Các trường trung học công lập Canada đều trực thuộc các Sở giáo dục địa phương và việc ghi danh vào trường đều phải thông qua sở giáo dục. Khác với Hoa Kỳ, du học sinh quốc tế được quyền học tập và tốt nghiệp tại các trường trung học công lập

Học Đại học tại Canada

Có khoảng 90 trường đại học ở Canada đào tạo chương trình đại học và sau đại học do nhà nước tài trợ trên quy mô lớn. Các trường đại học của Canada có chất lượng giảng dạy và nghiên cứu đồng đều, không phân biệt địa điểm hoặc ngành nghề

Học sau Đại học tại Canada

Học sinh sau khi tốt nghiệp đại học có thể lựa chọn học master hoặc post graduate. Tuy nhiên học master ở Canada vẫn còn gặp nhiều hạn chế như đòi hỏi kinh nghiệm làm việc, thuyết phục giáo sư đại học,… Đối với các học sinh tốt nghiệp đại học thì lựa chọn các […]

Even Calendar