Singapore

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Học trung học tại Singapore

(Tiếng Việt) Sau khi đậu kỳ thi lấy bằng GCE ‘O’, học sinh có thể nộp đơn xin vào học tại trường Trung học theo chương trình A-Levels 2 năm hoặc đăng ký vào học tại 1 trường đào tạo tập trung theo chương trình dự bị đại học 3 năm.

(Tiếng Việt) Học Đại học tại Singapore

(Tiếng Việt) Singapore chỉ có 3 trường đại học công lập (NUS, NTU, SMU) nhưng cả ba trường này đều là niềm mơ ước của rất nhiều sinh viên quốc tế.

Even Calendar