New Zealand

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Học trung học tại New Zealand

(Tiếng Việt) New Zealand có hơn 400 trường trung học (thường dưới các tên High school, Grammar school và College) đào tạo từ lớp 9 – 13 (từ 13 – 18 tuổi)

(Tiếng Việt) Học Đại học tại New Zealand

(Tiếng Việt) New Zealand có 8 trường đại học công lập đào tạo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ với nhiều chuyên ngành lựa chọn như thương mại, khoa học và nghệ thuật. Bên cạnh đó, mỗi đại học đều phát triển chuyên ngành riêng biệt như y khoa, cơ khí, luật, máy tính, nông nghiệp, công nghệ và môi trường

Even Calendar