United States

World leading universities and the best training programs in any field

(Tiếng Việt) Học trung học tại Hoa Kỳ

(Tiếng Việt) Để tạo nền tảng thành côn cho học sinh vào được đại học mơ ước thì việc chuẩn bị các kỹ năng cũng như kiến thức ngay từ trung học là hết sức quan trọng

(Tiếng Việt) Học Đại học tại Hoa Kỳ

(Tiếng Việt) Là trường colleges hoặc universities cấp bằng cử nhân, thạc sỹ và các chứng chỉ sau đại học. Phần lớn các trường này đều chấp nhận tín chỉ chuyển tiếp từ các trường cao đẳng cộng đồng

(Tiếng Việt) Học sau Đại học tại Hoa Kỳ

(Tiếng Việt) Những trường này thường có nhiều khoa hoặc phân viện chuyên môn như : school of medicine, pharmacy, business administraion

Even Calendar