Canada

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Học trung học tại Canada

(Tiếng Việt) Các trường trung học công lập Canada đều trực thuộc các Sở giáo dục địa phương và việc ghi danh vào trường đều phải thông qua sở giáo dục. Khác với Hoa Kỳ, du học sinh quốc tế được quyền học tập và tốt nghiệp tại các trường trung học công lập

(Tiếng Việt) Học Đại học tại Canada

(Tiếng Việt) Có khoảng 90 trường đại học ở Canada đào tạo chương trình đại học và sau đại học do nhà nước tài trợ trên quy mô lớn. Các trường đại học của Canada có chất lượng giảng dạy và nghiên cứu đồng đều, không phân biệt địa điểm hoặc ngành nghề

(Tiếng Việt) Học sau Đại học tại Canada

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Even Calendar