England

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Học trung học tại Anh

(Tiếng Việt) GCSE là chứng chỉ tốt nghiệp trung học mà học sinh Anh Quốc thường thi khi 16 tuổi. Chứng chỉ này kết thúc chương trình giáo dục bắt buộc của Vương Quốc Anh.

(Tiếng Việt) Học Đại học tại Anh

(Tiếng Việt) Nền giáo dục Anh có thế mạnh ở nhiều ngành khác nhau đặc biệt là các ngành thuộc nhóm: Khoa học kỹ thuật, kinh tế, khoa học xã hội, nghệ thuật và sáng tạo

(Tiếng Việt) Học sau Đại học tại Anh

(Tiếng Việt) Ngày càng nhiều sinh viên tìm đến Anh để học chương trình sau đại học. Đây là một sự đầu tư cực kỳ sang giá vì đào tạo thạc sĩ ở Anh chuyên sâu, nên các khóa học thường có thời gian là 1 năm.

Even Calendar