Post Graduate & Master

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Học sau Đại học tại Úc

(Tiếng Việt) Năm học bắt đầu vào cuối tháng 2 và kết thúc vào đầu tháng 11, được chia làm hai học kỳ, mỗi học kỳ 15 tuần, kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng.

(Tiếng Việt) Học sau Đại học tại Anh

(Tiếng Việt) Ngày càng nhiều sinh viên tìm đến Anh để học chương trình sau đại học. Đây là một sự đầu tư cực kỳ sang giá vì đào tạo thạc sĩ ở Anh chuyên sâu, nên các khóa học thường có thời gian là 1 năm.

Even Calendar