News

HỌC SINH VIỆT THÀNH CÔNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC ST. CROIX LUTHERAN

13/02/2019

Du học sinh Việt Nam thành công từ khối kỹ thuật, công nghệ, khoa học, y tế tuy chiếm tỷ lệ không nhiều nhưng đều để lại rất nhiều ấn tượng. Không phải tất cả đều có một xuất phát điểm hoàn hảo như điểm số đẹp, tiếng Anh thành thạo, hầu hết cựu du […]

read more

Page 1 of 612345...Last »