Events

(Tiếng Việt) NHỮNG KÝ DO KHIẾN BANG MANITOBA, CANADA THU HÚT DU HỌC SINH

09/03/2018

(Tiếng Việt) Đây là bang có chính sách cởi mở về chế độ nhập cư, hỗ trợ sinh viên tốt cùng nhiều trường đại học nổi tiếng. Canada là nước có nền kinh tế, giáo dục phát triển và là nơi được nhiều học sinh, phụ huynh Việt Nam lựa chọn học tập, đầu tư cho tương lai và là một trong 10 nơi đáng sống hàng đầu thế giới.

read more