Singapore

Học Đại học tại Singapore

Singapore chỉ có 3 trường đại học công lập (NUS, NTU, SMU) nhưng cả ba trường này đều là niềm mơ ước của rất nhiều sinh viên quốc tế.

chi tiết

Học trung học tại Singapore

Sau khi đậu kỳ thi lấy bằng GCE ‘O’, học sinh có thể nộp đơn xin vào học tại trường Trung học theo chương trình A-Levels 2 năm hoặc đăng ký vào học tại 1 trường đào tạo tập trung theo chương trình dự bị đại học 3 năm.

chi tiết

TIẾNG ANH QUA ẢO THUẬT & KHOA HỌC

Trại hè “Tiếng Anh qua ảo thuật và khoa học” lần lượt đem đến cho các em những trải nghiệm thú vị, bài học bổ ích và những sáng tạo, phát minh bất ngờ.

chi tiết