Đoàn hè Malibu, Los Angeles 2016

Click vào Facebook WorldLink để có thêm nhiều hình ảnh về hoạt động hằng ngày